Pliki

PLIKI

Zapytanie ofertowe na wykonanie prezentacji multimedialnej o historii Parafii Puchaczów oraz Gminy Puchaczów w ramach realizacji projektu pn. "RENOWACJA WNĘTRZA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W PUCHACZOWIE - PRACE KONSERWATORSKIE POLICHROMII I DETALI ARCHITEKTONICZNYCH, PREZBITERIUM, NAWY GŁÓWNEJ I OŁTARZA GŁÓWNEGO".

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane i remontowe budynków parafialnych

Zapytanie ofertowe | Parafia Puchaczów

KLIKNIJ NA OBRAZEK ABY WYŚWIETLIĆ ZAWARTOŚĆ

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe | Parafia Puchaczów

KLIKNIJ NA OBRAZEK ABY WYŚWIETLIĆ ZAWARTOŚĆ

Dokumentacja techniczna

Zapytanie ofertowe | Parafia Puchaczów

KLIKNIJ NA OBRAZEK ABY WYŚWIETLIĆ ZAWARTOŚĆ

Opinia konserwatora budynków

Zapytanie ofertowe | Parafia Puchaczów

KLIKNIJ NA OBRAZEK ABY WYŚWIETLIĆ ZAWARTOŚĆ