Pliki

PLIKI

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane i remontowe budynków parafialnych

Zapytanie ofertowe | Parafia Puchaczów

KLIKNIJ NA OBRAZEK ABY WYŚWIETLIĆ ZAWARTOŚĆ

 

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe | Parafia Puchaczów

KLIKNIJ NA OBRAZEK ABY WYŚWIETLIĆ ZAWARTOŚĆ

 

Dokumentacja techniczna

Zapytanie ofertowe | Parafia Puchaczów

KLIKNIJ NA OBRAZEK ABY WYŚWIETLIĆ ZAWARTOŚĆ

 

Opinia konserwatora budynków

Zapytanie ofertowe | Parafia Puchaczów

KLIKNIJ NA OBRAZEK ABY WYŚWIETLIĆ ZAWARTOŚĆ