Adoracja Najświętszego Sakramentu z Chórem św. Maksymiliana Marii Kolbego z Zezulina