projekty

29/05/2024

Zapytanie ofertowe – Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz modernizacja zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Puchaczowie

Załączniki: Zapytanie ofertowe Formularz oferty – załącznik nr 1. Wykaz prac – załącznik nr 2. Wykaz osób – załącznik nr 3. Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu […]
06/11/2020

Wynik składania ofert na remont i konserwację więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachu w kościele rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia NMP w Puchaczowie

07/10/2020

Zaproszenie do składania ofert na remont i konserwację więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachu w kościele rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia NMP w Puchaczowie

Zaproszenie do składania ofert na remont i konserwację więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachu w kościele rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia NMP w Puchaczowie Zaproszenie do składania ofert […]
17/09/2020

Remont i konserwacja więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachu w kościele

„Remont i konserwacja więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachu w kościele rzymskokatolickim pw. WNMP w Puchaczowie” to kolejny projekt, na którego realizację parafia pozyskała dofinansowanie z […]