Zaproszenie do składania ofert na remont i konserwację więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachu w kościele rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia NMP w Puchaczowie

Zaproszenie do składania ofert na remont i konserwację więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachu w kościele rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia NMP w Puchaczowie Zaproszenie do składania ofert – PLIK Zal nr 1 do Zapytania Ofertowego – Dokumentacja projektowa – PLIK Zal nr 2 do Zapytania Ofertowego – Projekt umowy – PLIK Zal nr 3 do Zapytania […]

Remont i konserwacja więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachu w kościele

„Remont i konserwacja więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachu w kościele rzymskokatolickim pw. WNMP w Puchaczowie” to kolejny projekt, na którego realizację parafia pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej. Na liście projektów wybranych do dofinansowania parafia została sklasyfikowana na 34 miejscu, zdobywając 82 punkty (link: https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/dziedzictwo-kulturowe-i-naturalne-projekty-lokalne/rozstrzygniecie-konkursu-nr-rplu-07-01-00-iz-00-06-001-19/). O środki z osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i […]