Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.(KKK 1212).

Rodzice zgłaszają się do kancelarii miesiąc przed uroczystością chrztu dziecka w celu ustalenia jego daty.

Do kancelarii rodzice zgłaszają się z:

  • kopią aktu urodzenia dziecka,
  • danymi osobowymi rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, adres),
  • zaświadczeniami rodziców chrzestnych ze swoich parafii z informacją, że mogą pełnić zadanie rodzica chrzestnego.

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby wierzące i praktykujące, które przyjęły sakrament bierzmowania; nie mają przeszkód kanonicznych (przeszkoda kanoniczna dotyczy osób żyjących w tzw. wolnych związkach lub związanych związkiem cywilnym, bez sakramentu małżeństwa).

Informacja dodatkowa
W czasie chrztu potrzebna jest świeca chrzcielna oraz biała szata.