Kancelaria

Kancelaria czynna od wtorku do piątku w godzinach 16:00-16:45. W pozostałe dni pilne sprawy należy uzgodnić telefonicznie.

Duszpasterze:

Ks. Adam Siomak – proboszcz, tel. 501-069-266