Pliki

Zapytanie ofertowe na wykonanie prezentacji multimedialnej o historii Parafii Puchaczów oraz Gminy Puchaczów w ramach realizacji projektu pn. „Renowacja wnętrza zabytkowego Kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Puchaczowie – prace konserwatorskie polichromii i detali architektonicznych, prezbiterium, nawy głównej i ołtarza głównego”.


pdf web icon

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane i remontowe budynków parafialnych

Zapytanie ofertowe | Parafia Puchaczów

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe | Parafia Puchaczów

Dokumentacja techniczna

Zapytanie ofertowe | Parafia Puchaczów

Opinia konserwatora budynków

Zapytanie ofertowe | Parafia Puchaczów