Projekty Parafii

Tytuł przedsięwzięcia:

Zmniejszenie zużycia energii w budynkach parafialnych
Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Puchaczowie.

Wartość Przedsięwzięcia: 3 049 155,00 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 2 744 229,00 PLN

Zmniejszenie zużycia energii w budynkach parafialnych | Parafia w Puchaczowie