Roraty to adwentowe Msze Święte odprawiane przed wschodem Słońca.. Nazwa “roraty” pochodzi od pieśni, która często śpiewana jest na wejście a rozpoczynającej się od słów “Rorate caeli desuper” – “Spuśćcie rosę niebiosa”. Msza roratnia jest mszą wotywną o Najświętszej Maryi i jest jednym ze znaków szczególnej obecności Maryi w okresie Adewntu, gdyż to Ona oczekiwała Mesjasza w sposób szczególny: oczekując Jego narodzin nie tylko jako córka Izraela ale jako Jego Matka. W czasie odprawiania Mszy Świętej roratniej zapala się dodatkową świecę, która symbolizuje patronkę adwentowego oczekiwanie – Maryję.

Roraty w naszej parafii: SOBOTA 6:30