Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa.
Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Małżeństwo ochrzczonych zostało podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.(KKK 1660)
• Datę sakramentu małżeństwa najlepiej ustalić trzy miesiące wcześniej, osobiście
w kancelarii parafialnej. W czasie spotkania zostaną poruszone tematy dotyczące formalności ślubnych oraz przygotowany protokół i dokumenty.
• W parafii nie udziela się ślubów w Adwencie, w Wielkim Poście i w piątki.

Wymagane dokumenty do spisywania protokołu przedmałżeńskiego:
• Dowód osobisty.
• Metryka chrztu do ślubu (ważna trzy miesiące przed ślubem) i metryka bierzmowania (jeśli nie ma informacji na metryce chrztu).
• Zaświadczenie o udziale w katechezie dla narzeczonych (kurs przedmałżeński).
• Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu konkordatowego).
• Zezwolenie księdza proboszcza jednej ze stron na zawarcie sakramentu małżeństwa, jeżeli oboje narzeczeni są spoza naszej parafii lub licencja do udzielenia sakramentu małżeństwa, jeżeli dokumenty były przygotowane w innej parafii.
• Gdy kontrakt cywilny został już zawarty wcześniej – świadectwo ślubu cywilnego wydane przez Urząd Stanu Cywilnego
• Dane personalne świadków (imię, nazwisko i adres) – świadkowie ślubu muszą mieć ukończony 18 rok życia
• W przypadku osób owdowiałych, należy przedstawić wyciąg z księgi zmarłych wydany przez parafię, w której odbył się pogrzeb małżonka.
• W przypadku osoby u której stwierdzono nieważność małżeństwa przez
Sąd Duchowny – wyrok Sądu Duchownego