Sakrament namaszczenia chorych

Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich,
aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu.( KKK 1499)
• Dane chorych, którym udzielony ma być sakrament namaszczenia należy zgłaszać
do księdza.
• W przypadku zagrożenia życia prosimy najbliższych, aby nie zwlekać i umożliwić przyjęcie sakramentów świętych.

Przygotowanie do sakramentu namaszczenia

Stół w pobliżu łóżka chorego nakrywamy białym obrusem. Umieszczamy na nim krzyż,
a obok świecę chrzcielną chorego lub inne świece.

Kto powinien przyjąć namaszczenie chorych?
• Sakrament namaszczenia chorych nie jest sakramentem przeznaczonym tylko dla tych, którzy znajdują się w ostatecznym niebezpieczeństwie utraty życia. Odpowiednia zatem pora na przyjęcie tego sakramentu jest już wówczas, gdy wiernym zaczyna grozić niebezpieczeństwo śmierci z powodu choroby lub starości.