Rada Duszpasterska

02/03/2018

Ogłoszenie o wynikach zapytań ofertowych

Wyniki zapytania ofertowego na roboty budowlane i remontowe budynków parafialnych  
26/02/2018

Zaprzysiężenie Rady Duszpasterskiej

Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza lub rektora kościoła czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego we wspólnocie parafialnej lub […]
14/02/2018

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane i remontowe budynków parafialnych   Załącznik nr 1 – formularz ofertowy   Dokumentacja techniczna   Opinia konserwatora budynków