Wielka Sobota – Liturgia Wigilii Paschalnej

W czasie liturgii Wigilii Paschalnej, która rozpoczęła się o godzinie 19-tej trwaliśmy na modlitwie i rozważaniu Pisma Świętego oczekując zmartwychwstania Chrystusa. W kościele wygaszono światło. Na zewnątrz świątyni rozpoczęła się Liturgia Światła. Celebrans poświęcił ogień oraz naznaczył paschał. Następnie w uroczystej procesji zapalony od poświęconego ognia paschał został wniesiony do kościoła. Towarzyszyło temu trzykrotne odśpiewanie […]