Zapytanie ofertowe – Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz modernizacja zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Puchaczowie